Bezprzewodowe Systemy Łączności
Profesjonalizm i niezawodność...

Free Space Optics (FSO) - Jak to działa (strona 1 z 2)


  wpływ pogody      Łącze optyczne FSO służy do realizacji procesu transmisji cyfrowej przy pomocy skupionej wiązki lasera, gdzie ośrodkiem transmisyjnym jest wolna przestrzeń. Łącze to, co jest niezwykle istotne, zapewnia przezroczystość dla protokołów transmisyjnych (SDH, ATM), czyli można je traktować jako warstwę fizyczną. Składa się z dwóch głowic nadawczo-odbiorczych umieszczonych w prostej linii i skierowanych na siebie (głowice muszą się widzieć), co zapewnia dwukierunkową transmisję sygnałów pomiędzy nimi. Podobnie jak radiolinie jakość pracy łącza FSO zależy od warunków pogodowych, gdyż tłumienie sygnału określonego odcinka przestrzeni zmienia się wraz z warunkami atmosferycznymi, a głównym parametrem jest tu widoczność. Jak widzimy na schemacie, widoczność (linia dolna) dość szybko maleje wraz z pojawieniem się smogu, opadów deszczu i śniegu oraz mgły. Tłumienie jednostkowe wolnej przestrzeni wyrażone w dB/km zmienia się odpowiednio do warunków atmosferycznych. W przypadku FSO, najbardziej groźnym zjawiskiem pogodowym mogącym doprowadzić nawet do zerwania połączenia jest bardzo gęsta mgła, natomiast nawet ulewny deszcz lub śnieg są przez łącze tolerowane. Nasuwa się wniosek, że FSO można z powodzeniem stosować jako łącze protekcyjne dla radiolinii, które zależnie od częstotliwości są mniej lub bardziej czułe na opady deszczu, natomiast pracują bez problemów podczas silnej mgły. Pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem optolinii bezwzględnie wymagana jest długookresowa widoczność optyczna (LoS), ponieważ energia impulsów optycznych rozchodzi się w formie smukłej wiązki, w kształcie wydłużonego stożka. Podczas planowania systemu teletransmisyjnego wykorzystującego bezprzewodowe łącze optyczne należy brać więc pod uwagę takie czynniki, jak wysokość drzew lub krzewów oraz możliwość zaistnienia zmian w otoczeniu powodujących powstanie przeszkody na drodze optycznej.

Powrót
FSO
Jak to działa
Zastosowanie
Porównanie
Podsumowanie
Triple-Play tripleplay
Triple-Play czyli trzy usługi w jednym worku
Usługi łączone w dowolnej konfiguracji
Szerokopasmowy Internet o dużej przepustowości
Telefon z dowolnym pakietem minut
Telewizja cyfrowa

» Czytaj dalej...

Reklama
reklama1
reklama2
reklama3

Powiadomienia news
Wtorek
25.06.2019
Poważna awaria w zasilaniu serwerowni
Szanowni Państwo,

W dniu 24 czerwca 2019 od godziny 14:20 wystąpiła poważna awaria energetyczna czego skutkiem były w godzinach wieczornych 2 ponad...
» Czytaj dalej...

Wtorek
27.09.2016
Kolejna awaria zasilania
Drodzy klienci,

W dzielnicach Śródmieście, Parkitka i Tsiąclecie wystąpiła o godzinie 14:12 kolejna awaria zasilania. Nasze zasilacze awaryjne UPS...
» Czytaj dalej...

Wtorek
13.09.2016
Awaria energetyczna Tauron
Szanowni Państwo,

Na skutek awarii w sieci energetycznej Tauron od godziny 08:17 występują przerwy w łączności i świadczonych usługach w...
» Czytaj dalej...

Poniedziałek
11.04.2016
Śródmieście - Awaria zasilania
Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym tj. 11.04.2016 o godzinie 07:15 wystąpiła awaria zasilania w dzielnicy Śródmieście. Tauron podaje informacje,...
» Czytaj dalej...